CENTRUL ROMAN DE STUDII SPORTIV-EDUCATIONALE

2. Compartimentul de organizare şi dezvoltare a activităţilor în domeniul social şi al relaţiilor sociale

Atribuții în domeniul relațiilor sociale: 

-     sa sprijine implicarea activa a practicantilor si simpatizantilor din diferite ramuri de sport  in toate domeniile vietii sociale, cresterea spiritului de initiativa, de solidaritate si antreprenorial al acestora prin organizarea de seminarii, dezbateri, stagii de formare, vizite de studiu si orice alte activitati sociale;

-          sa sprijine tinerii in acumularea cunostintelor, aptitudinilor si competentelor in recunoasterea valorii unor astfel de experiente, precum si in eliberarea si implementarea de programe si proiecte destinate acestora;

-          sa permita tinerilor sa-si exprime liber sentimentul de solidaritate si sa sprijine lupta impotriva rasismului si xenofobiei, precum si a oricaror forme de discriminare, promovand egalitatea de sanse la toate nivelurile sociale;

-          sa organizeze cursuri, stagii de pregatire, demonstratii, antrenamente, competitii, schimburi de experienta, seminarii, mese rotunde etc, in tara si strainatate, in diverse ramuri sportive, cu accent pe cresterea nivelului educativ, cultural si de maiestrie sportiva a participantilor la aceste activitati si manifestari;

-          sa introduca in toate  proiectele si activitatile asociatiei cele mai inalte standarde internationale, care sa aiba un impact pozitiv in viata participantilor si a societatii in ansamblu;

-          sa ofere tinerilor cu posibilitati / oportunitati reduse (dintr-un spatiu cultural, geografic sau socio-economic mai putin privilegiat) acces la valorile europene si internationale prin activitatile educative informale, care au loc in cadrul programelor asociatiei;

-          sa faciliteze dialogul si activitatile comune ale tinerilor din medii diferite din punct de vedere cultural, etnic si religios;

-          sa initieze, organizeze si sa conduca schimburi de experienta cu organizatii din tara si strainatate, care au preocupari similare;

-          sa organizeze parteneriate cu diverse institutii sau organizatii pentru sprijinirea integrarii profesionale a tinerilor absolventi;

-          sa informeze publicul asupra problemelor importante ale tinerilor, organizand, in acest sens: mese rotunde, simpozioane, campanii de sensibilizare, participand la  redactarea si difuzarea de materiale informative specifice;

-          sa promoveze talentele romanesti in tara si in strainatate;

-          sa mijloceasca legaturile si sa usureze schimbul de informatii intre persoane fizice, juridice si/sau institutii, romane sau straine, in conformitate cu scopurile asociatiei;

-          sa initieze si sa implementeze programe si proiecte care sa contribuie la dezvoltarea unui stil de viata sanatos, care sa respinga consumul de droguri;

-          sa organizeze activitati de prevenire a consumului de droguri in scoli, licee, centre universitare, unitati sportive si culturale;

-          sa sprijine prin toate mijloacele de care dispune fundatia, institutiile guvernamentale implicate in activitatea de combatere a consumului si traficului de stupefiante;

-          sa colaboreze cu asociatii non-guvernamentale ori cu institutii ale statului ce actioneaza in domenii similare sau complementare, in vederea ridicarii nivelului tehnic al membrilor si instructorilor asociatiei, aceste colaborari urmand a fi prevazute in cadrul unor protocoale incheiate in acest sens;

Atribuții în domeniul social:

- activităţi de identificare a nevoilor individuale şi de grup, precum şi a principalelor categorii de beneficiari de servicii sociale;

- activităţi de informare asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanei;

- activităţi de sprijin educaţional destinate prevenirii comportamentelor deviante şi de risc social;

- activităţi de consiliere şi susţinere pentru persoanele vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane cu patologie cronică, persoane dependente de consumul de alcool, droguri sau alte substanţe toxice; persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA; pentru persoanele şi familiile care adoptă copii sau care au minori în plasament ori încredinţare; pentru tinerii care părăsesc instituţiile pentru protecţia copilului; persoanele neglijate, abuzate, victime ale violenţei în familie ori ale traficului de persoane; persoanele aflate în detenţie; familii monoparentale; persoanele cu statut de refugiat, pentru copii ai căror părinţi sunt la muncă în străinătate, precum şi alte categorii considerate de legislaţia în vigoare a fi marginalizate, vulnerabile, aflate în situaţia de risc social sau dezavantajate;

- activităţi de sprijin material şi financiar acordat persoanelor şi familiilor cu venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, prevăzute de ansamblul dispoziţiilor legale în vigoare;

- infiinţarea şi administrarea de cabinete de îndrumare familială creştină, centre medicale şi centre de zi  pentru categoriile defavorizate social.

- activităţi ce implică găzduirea, îngrijirea, recuperarea, reabilitarea şi reinserţia socială a persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor cronici, persoanelor dependente de alcool sau de droguri, persoanelor victime ale violenţei în familie sau ale traficului de persoane, a copiilor şi familiilor aflate în dificultate; a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; a persoanelor fără adapost, precum şi alte categorii sociale defavorizate;

- activităţi de sprijin pentru persoanele cu o autonomie scăzută pentru servirea         şi/sau prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber;

- activităţi de îngrijire medicală, de recuperare şi reabilitare, conexe domeniului medical şi social: kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie şi altele asemenea;

- activităţi de voluntariat în domeniile social, medical, cultural şi religios;

- activităţi de strângere/accesare de fonduri necesare pentru construirea, amenajarea, repararea, întreţinerea şi dotarea clădirilor în care îşi desfăşoară activităţile; precum şi pentru salarizarea personalului din cadrul lor;

- activităţi de sprijinire a colaboratorilor şi partenerilor din cadrul proiectelor comune şi de promovare a modelelor de bună practică;

- activităţi de formare, perfecţionare, specializare a profesioniştilor din domeniile de interes ale fundaţiei;

- activităţi de editare, tipărire şi difuzare de publicaţii sau materiale specifice, organizarea de evenimente, expoziţii şi alte manifestări sociale, culturale şi religioase, în ţară şi străinătate;

- activităţi de promovare şi finanţare a unor programe şi proiecte la nivel naţional şi internaţional, având ca obiect de activitate domeniile de interes ale fundaţiei;

- activităţi de autofinanţare în domeniile de interes ale fundaţiei şi în concordanţă cu învăţăturile creştin-ortodoxe;

- furnizare de servicii de asistenţă socială primară, specializată şi social-medicale;

- advocacy, prevenirea marginalizării şi realizarea incluziunii sociale pentru. persoane cu deficienţe (fizice şi locomotorii, de auz, vorbire şi vedere, mentale etc.);

- prevenirea abuzului şi exploatării, sub diverse forme, a copilului, prevenirea abandonului şcolar, a consumului de substanţe nocive, a traficului de persoane, precum şi a altor riscuri sociale;

- activităţi şi servicii de îngrijire la domiciliu, inclusiv îngrijiri paliative, pentru vârstnici şi alte categorii sociale;

- servicii de îngrijire a bolnavilor şi bătrânilor la domiciliu;

-asigurarea unor aşezăminte de odihnă pentru personane vârstnice, pentru familii care au în întreţinere un membru cu dizabilitate sau copii minori, dându-le astfel posibilitatea de a se relaxa şi a se reface;

- acordarea de ajutor şi adăpost pentru persoanele care nu-şi pot purta singure de grijă;

- organizarea de colecte  în cadrul unor campanii umanitare (alimente, haine şi cărţi);

- infiinţarea şi administrarea de cabinete de îndrumare familială creştină;

- infiinţarea şi administrarea de centre medicale de prevenire, diagnostic şi tratament;

- infiinţarea şi administrarea de camine şi centre de zi pentru bătrâni/copii abandonaţi sau din familii dezorganizate/dependenţi de alcool şi droguri; cantine de ajutor social.